Visie

De visie van God’s Embassy Amsterdam wordt samengevat in de uitspraak, ‘Become all you’re meant to be!’ Wij geloven dat God ieder mens met een doel heeft geschapen. Dit betekent dat iedereen een roeping en een bestemming heeft. Als gemeente willen wij je helpen dat doel voor je leven te ontdekken en je toe te rusten zodat je in staat bent om in je bestemming te gaan wandelen. Wanneer wij doen waarvoor wij geschapen zijn zal het koninkrijk van God zichtbaar worden in Amsterdam, Nederland en daarbuiten.
 

Het ontstaan van Embassy

Het idee voor God’s Embassy Amsterdam werd in 2003 geboren toen Dick en Arleen Westerhof naar Kiev in de Oekraïne reisden om de God’s Embassy gemeente van Pastor Sunday Adelayja te bezoeken. Deze gemeente had toen ruim 15.000 leden en was bezig om impact te hebben in diverse invloedsferen van de Oekraïense maatschappij. Dick en Arleen raakten hierdoor geïnspireerd omdat ze zagen dat transformatie mogelijk was binnen Europa.

Aan het einde van deze reis stelde de toenmalige directeur van Jeugd met een Opdracht Amsterdam voor om samen een nieuwe gemeente in de binnenstad van Amsterdam te beginnen met dezelfde dynamiek als de gemeente in Kiev. Zo gezegd, zo gedaan. Maar dingen liepen anders dan ze hadden verwacht en vrij snel hebben Dick en Arleen het besluit genomen om niet met samenkomsten te beginnen, maar te beginnen met wekelijkse bidstonden.

Dick en Arleen hadden verwacht dat ze groen licht van God zouden krijgen om met zondagse samenkomsten te beginnen na twee of drie maanden van deze bidstonden. Uiteindelijk heeft het 14 maanden geduurd voordat God groen licht gaf. Terugkijkend is het duidelijk dat God’s Embassy een gemeente is die uit gebed is geboren.
 
 
God heeft 14 maanden de tijd nodig gehad om onze eigen harten voor te bereiden op het leiden van deze gemeente. De nadruk in deze tijden van gebed lag op geestelijke oorlogsvoering. Hierdoor heeft God ons geholpen een gezond fundament te leggen voor God's Embassy.
Dick & Arleen WesterhofVoorgangers
<