We hebben een hartprobleem!

zondag 06 mei 2018
Sven Leeuwenstein bespreekt ons hart, want er is een kans dat we een hartprobleem hebben!
Wat leeft er in jouw hart?
Is jouw hart van steen of van vlees?
Wat leeft er in jouw hart?
Kloppen jouw hartsovertuigingen wel?
Gaat het bij jou om de binnen- of de buitenkant?
Sven legt de vinger open en eerlijk op de juiste plaatsen.
Luister, open jezelf en laat je hart door Jezus aanraken....

Het hart van vaders en moeders

zondag 29 april 2018
Mark Tubbs spreekt vandaag over het hart van vaders en moeders.
Hoe ziet dit er uit? Waar herken je dit aan?
Vanuit de praktijk laat Mark dit zien.....

Hoe om te gaan met teksten die niet direct in de Bijbel staan/How should we deal with revelations, which are not directly in the Bible

zondag 22 april 2018
Hoe moeten we als kerk omgaan met openbaringen, die niet direct in de Bijbel staan.
Tijdens deze preek, moedigt Arleen ons aan om open te staan voor openbaringen, die niet direct terug te vinden zijn in de Bijbel.
Echter we moeten nooit de stap over slaan om te testen. Zoals staat aangegeven in de Bijbel. Beproef alles!
We hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid in.

How should we deal with revelations which are not directly in the Bible.
In this preaching Arleen encourages us to be open for revelations which are not directly to be found in the Bible. However, we should never skip the step to test. As the Bible says::"Always test everything". We have a huge responsibility in that.

De Kruisiging

zondag 01 april 2018
Ronald Montijn spreekt op deze eerste Paasdag over de kruisiging van Jezus.
Vanuit historisch perspectief werpt Ronald een blik op de periode rondom de kruisiging en de geeft uitleg over de diepere, geestelijke betekenis daarvan.
Laat je meer dan ooit raken door het werk wat de Here Jezus ook voor jou heeft volbracht!!!

Hoe om te gaan met de beloften die in het verleden gegeven zijn?

zondag 25 maart 2018
Daphne neemt je op muzikale wijze mee naar het verleden, het heden en de toekomst, om je handvatten te geven hoe om te gaan met (nog) niet vervulde beloften.
 

Heavenly Courtroom/Hemelse Rechtbank

zondag 11 maart 2018
Meindert en Marie-Theresa Van delen het belang en hun ervaringen met de Hemelse Rechtbank.

Meindert and Marie-Theresa Van share the importance of the Heavenly Courtroo. During this teaching they share their experience with Heavenly Courtrooms

Intimiteit met Jezus als een levensstijl/Intimacy macy with Jesus as lifestyle

zondag 25 februari 2018
Marc-Josha (Evangelist/oprichter Heart to Heart, Pastor van The Journey Church),

Marc-Joshua zou graag willen zien dat de kerk zich weer geheel aan Jezus toewijdt. We moeten geen valse doctrines toelaten, maar zuiver zijn in onze boodschap.


Marc-Josha (Evangelist/Founder Heart to Heart, Pastor of The Journey Church),

Marc-Joshua would like to see, that church would yield herself again wholeheartedly to Jesus.
We should not give any room for false doctrines our message should be clear.

 

Het hart van God/The heart of God

zondag 11 februari 2018
God zoekt hartsrelaties. Zijn hart gaat ook uit naar het volk van Israel. Hij verlangt er naar dat er een verzoening zal zijn tussen hem en Israel.
Tijdens preek nodigt Richard ons uit om voorbede te doen voor het volk van Israel.

God is looking fof hearts relations. His heart goes out to Israel. His heart desire is that Israel will be reconsiled back to him. Richard Vos encourages us to intercede for the people of Israel.

Rol van Herders in de Gemeente

zondag 04 februari 2018
Dick Westerhof gaat vandaag uitgebreid in op de rol en de functie van herders in de Gemeente. Wellicht laat dit een nieuw licht schijnen op de taak en betekenis van de herders uit de 5-voudige bediening. Inclusief een gebed dat herders vrij zet in hun bediening. 
 

Word een 'Huis als uit Handelingen'

zondag 21 januari 2018
Arleen Westerhof spreekt vandaag over 'hoe een huis als uit Handelingen' te zijn.
Zij moedigt een ieder aan om te wandelen zoals Christenen dat deden in het boek Handelingen. Wees niet alleen een glorie-drager, maar neem ook initiatief en wees een verspreider van Zijn glorie!
Dat begint bij jezelf en dat begint vaak klein door om te zien naar die ene...
Luister, stap uit en zié hoe God getrouw zál zijn....

Woord 2018 voor Embassy/Word 2018 for Embassy

zondag 07 januari 2018
Terugblik op het woord gesproken m.b.t. 2017 voor Embassy.
Wat zijn de markeer punten geweest in 2017.
Wat is het thema voor 2018?

Retrospective for 2017 in regards to the word spoken to Embassy.
What can we expect for 2018?

Getuigenissendienst

zondag 31 december 2017
Vandaag, ter afsluiting van het jaar 2017, staat de dienst in het teken van getuigenissen.
Gemeenteleden vertellen hoe God in hun leven Zijn getrouwheid heeft getoond.
God = Getrouw en dát is te horen....
Luister en wees bemoedigd, want ook het komende jaar zal God Zijn getrouwheid laten blijken!!!

Het belang van Gods aanwezigheid/ the importance of God's presence

zondag 17 december 2017
Ondanks de omstandigheden moeten we leren te focussens op God.God heeft alles onder controle. Tijdens deze preek, daagt Jan Jacob ons uit om nog meer de aanwezigheid van God te zoeken.

Despite our circumstances we have to learn to focus on God. God is in control. In this sermon Jan Jacob is challenging us to search even more for the presence of God.

Het hemelse perspectief

zondag 26 november 2017
Arleen spreekt vandaag over hoe we ons kunnen positioneren voor de gunst van God. Onze omstandigheden zien vanuit Gods / hemels perspectief is daar één van de manieren voor. Een diepgaande boodschap met een profetisch woord voor deze tijd!
Stap in, wordt veranderd en stap uit... 

Reformatie/Reformation

zondag 19 november 2017
Reformatie heeft het hart van Nederland gevormd. Het is nu ongeveer 500 jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkerk te Wittenberg vast spijkerde.
Tijdens deze preek gaat Dick in wat voor impact dat heeft gehad op Nederland.
Dit is een vervolg van 29-10-2017

Reformation has formed the heart of the Netherlands.
Almost 500 years ago, Martin Luther nailed his 95 theses on the church in Wittenberg.
Dick shares the impact this has had on the Netherlands.
This is a sequel of 10-29-2017

Overwinning in geestelijke oorlogsvoering

zondag 05 november 2017
Rebecca Greenwoord is mede-oprichtster van Christian Harvest International Ministries (CHIM) en heeft vele jaren naast Peter Wagner geopereerd. Zij heeft een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van geestelijke oorlogsvoering en in de dienst van bevrijding.
Vandaag spreekt ze gebaseerd op Jesaja 60:1-3 een woord uit voor Gods Embassy, Amsterdam en Nederland. Een woord wat je niet wilt missen!

Reformatie/Reformation

zondag 29 oktober 2017
Reformatie heeft het hart van Nederland gevormd. Het is nu ongeveer 500 jaar geleden dat Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkerk te Wittenberg vast spijkerde.
Tijdens deze preek gaat Dick in wat voor impact dat heeft gehad op Nederland.

Reformation has formed the heart of the Netherlands.
Almost 500 years ago, Martin Luther nailed his 95 theses on the church in Wittenberg.
Dick shares the impact this has had on the Netherlands

Israel unlocked

zondag 15 oktober 2017
In de zoektocht van Gods Embassy om te ontdekken 'hoe Israel te zien in de context van deze tijd', spreekt Richard Vos (wederom) om kanten hierin te belichten....

Gods Koninkrijk vrijzetten/Releasing the Kingdom of God

zondag 08 oktober 2017
John Garfields shares how to release the Kingdom of God/John Garfield deelt hoe het Koninkrijk van God vrij te zetten.

(Profetische) Woorden hebben kracht!

zondag 01 oktober 2017
Sven spreek vanuit het boek 'Amos' en vanuit zijn eigen leven over de kracht van het profetische woord. God wil ook door jou spreken in de wereld buiten de kerkmuren. 
Vanuit intimiteit en relatie ben ook jij in staat om Gods woord te ontvangen en deze door te geven.
Luister en leer hoe ook jij impact kunt hebben in het leven van de mensen om je heen.
Maak je klaar! Wees beschikbaar! Luister! Stap uit! En zie hoe God ook door jou heen zal werken!
 

Pagina 1 van 5 12345
<