Like Jesus...

zondag 12 augustus 2018
Als je wandelt met Jezus, als Jezus in je woont, als je Jezus de ruimte geeft om in en door je heen te werken, dan wordt dit zichtbaar voor de wereld om je heen....
Word bemoedigd door de boodschap van vandaag en ga schitteren in de wereld, voor de wereld!

 

Wijs afwijzing af!

zondag 29 juli 2018
Afwijzing... Wie kent dit niet?!
In mindere of meerdere mate hebben we er allemaal mee te maken...
...En mee af te rekenen!
Daphne deelt uit eigen leven en geeft heel praktische, herkenbare en Bijbelse tips.


 

Volwassen zoonschap

zondag 15 juli 2018
Ronald borduurt voort op zijn preek van januari dit jaar over 'volwassenheid', het jaarthema van Gods Embassy Amsterdam van dit jaar. 
Volwassen Christen-zijn, volwassen zoonschap, volwassen familie-zijn...
Wat is dit? Hoe doe je dit? Waar gaat dit over?
Luister, bedenk en.... Doe!

Geven; een Bijbels principe

zondag 17 juni 2018
Che Ahn, Leider en overziener van H.I.M. (Harvest International Ministries), spreekt over de zegen van het geven. Welke Bijbelse principes zijn er in het geven en wat is de relatie tussen het geven en een 'cultuur van eer'?

Jij bent dood ! En hebt nieuw leven ontvangen

zondag 10 juni 2018
In Jezus, door de doop heen, hebben we ons oude leven afgelegd. We zijn nu dood!
Dood voor de zonde en de macht van de zonde.
In Christus hebben we nieuw leven ontvangen en kunnen we geleid worden door de Geest.
Dick vertelt hoe je dit kunt doen....

Tijd om over te steken/ Time to cross over

zondag 03 juni 2018
Geloof kun je zien.
wandelen met God voelt niet altijd comfortabel
we zien ons zelf vaak niet zoals de Heer ons ziet.
Het is tijd om dat te veranderen.
We moeten nooit vergeten dat ook al voelt het soms oncomfortabel, God is met ons.

We moeten oversteken naar die plaats, die hij voor ons heeft.

Faith is visible. Walking with God feels not always comfortable.
Often we doe not see ourselves the way the Lord sees us. It is time to change. Remember always, even if it feels not comfortable, God is with us.
It is time to cross over

Rust of werken?

zondag 27 mei 2018
Hoe komt het toch dat zoveel mensen moe zijn? 
Heeft het misschien te maken met de keuzes waar we ja of nee op zeggen? Zowel binnen als buiten de kerk? 
Waar zeg je wel en waar zeg je geen ja tegen? 
En wat heeft relatie huiermee te maken?
Luister! En ontdek!
 

Het vuur en de kracht van de Heilige Geest

zondag 20 mei 2018
Willem spreekt vurig en krachtig over het vuur en de kracht van de Heilige Geest.
Hoe vurig en hoe krachtig is jouw leven, nu de Heilge Geest in je woont? Hoe houd je het vuur brandende en hoe ziet de wereld om je heen dat het vuur van de Heilige Geest in je brandende is?!
 

We hebben een hartprobleem!

zondag 06 mei 2018
Sven Leeuwenstein bespreekt ons hart, want er is een kans dat we een hartprobleem hebben!
Wat leeft er in jouw hart?
Is jouw hart van steen of van vlees?
Wat leeft er in jouw hart?
Kloppen jouw hartsovertuigingen wel?
Gaat het bij jou om de binnen- of de buitenkant?
Sven legt de vinger open en eerlijk op de juiste plaatsen.
Luister, open jezelf en laat je hart door Jezus aanraken....

Het hart van vaders en moeders

zondag 29 april 2018
Mark Tubbs spreekt vandaag over het hart van vaders en moeders.
Hoe ziet dit er uit? Waar herken je dit aan?
Vanuit de praktijk laat Mark dit zien.....

Hoe om te gaan met teksten die niet direct in de Bijbel staan/How should we deal with revelations, which are not directly in the Bible

zondag 22 april 2018
Hoe moeten we als kerk omgaan met openbaringen, die niet direct in de Bijbel staan.
Tijdens deze preek, moedigt Arleen ons aan om open te staan voor openbaringen, die niet direct terug te vinden zijn in de Bijbel.
Echter we moeten nooit de stap over slaan om te testen. Zoals staat aangegeven in de Bijbel. Beproef alles!
We hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid in.

How should we deal with revelations which are not directly in the Bible.
In this preaching Arleen encourages us to be open for revelations which are not directly to be found in the Bible. However, we should never skip the step to test. As the Bible says::"Always test everything". We have a huge responsibility in that.

De Kruisiging

zondag 01 april 2018
Ronald Montijn spreekt op deze eerste Paasdag over de kruisiging van Jezus.
Vanuit historisch perspectief werpt Ronald een blik op de periode rondom de kruisiging en de geeft uitleg over de diepere, geestelijke betekenis daarvan.
Laat je meer dan ooit raken door het werk wat de Here Jezus ook voor jou heeft volbracht!!!

Hoe om te gaan met de beloften die in het verleden gegeven zijn?

zondag 25 maart 2018
Daphne neemt je op muzikale wijze mee naar het verleden, het heden en de toekomst, om je handvatten te geven hoe om te gaan met (nog) niet vervulde beloften.
 

Heavenly Courtroom/Hemelse Rechtbank

zondag 11 maart 2018
Meindert en Marie-Theresa Van delen het belang en hun ervaringen met de Hemelse Rechtbank.

Meindert and Marie-Theresa Van share the importance of the Heavenly Courtroo. During this teaching they share their experience with Heavenly Courtrooms

Intimiteit met Jezus als een levensstijl/Intimacy macy with Jesus as lifestyle

zondag 25 februari 2018
Marc-Josha (Evangelist/oprichter Heart to Heart, Pastor van The Journey Church),

Marc-Joshua zou graag willen zien dat de kerk zich weer geheel aan Jezus toewijdt. We moeten geen valse doctrines toelaten, maar zuiver zijn in onze boodschap.


Marc-Josha (Evangelist/Founder Heart to Heart, Pastor of The Journey Church),

Marc-Joshua would like to see, that church would yield herself again wholeheartedly to Jesus.
We should not give any room for false doctrines our message should be clear.

 

Het hart van God/The heart of God

zondag 11 februari 2018
God zoekt hartsrelaties. Zijn hart gaat ook uit naar het volk van Israel. Hij verlangt er naar dat er een verzoening zal zijn tussen hem en Israel.
Tijdens preek nodigt Richard ons uit om voorbede te doen voor het volk van Israel.

God is looking fof hearts relations. His heart goes out to Israel. His heart desire is that Israel will be reconsiled back to him. Richard Vos encourages us to intercede for the people of Israel.

Rol van Herders in de Gemeente

zondag 04 februari 2018
Dick Westerhof gaat vandaag uitgebreid in op de rol en de functie van herders in de Gemeente. Wellicht laat dit een nieuw licht schijnen op de taak en betekenis van de herders uit de 5-voudige bediening. Inclusief een gebed dat herders vrij zet in hun bediening. 
 

Word een 'Huis als uit Handelingen'

zondag 21 januari 2018
Arleen Westerhof spreekt vandaag over 'hoe een huis als uit Handelingen' te zijn.
Zij moedigt een ieder aan om te wandelen zoals Christenen dat deden in het boek Handelingen. Wees niet alleen een glorie-drager, maar neem ook initiatief en wees een verspreider van Zijn glorie!
Dat begint bij jezelf en dat begint vaak klein door om te zien naar die ene...
Luister, stap uit en zié hoe God getrouw zál zijn....

Woord 2018 voor Embassy/Word 2018 for Embassy

zondag 07 januari 2018
Terugblik op het woord gesproken m.b.t. 2017 voor Embassy.
Wat zijn de markeer punten geweest in 2017.
Wat is het thema voor 2018?

Retrospective for 2017 in regards to the word spoken to Embassy.
What can we expect for 2018?

Getuigenissendienst

zondag 31 december 2017
Vandaag, ter afsluiting van het jaar 2017, staat de dienst in het teken van getuigenissen.
Gemeenteleden vertellen hoe God in hun leven Zijn getrouwheid heeft getoond.
God = Getrouw en dát is te horen....
Luister en wees bemoedigd, want ook het komende jaar zal God Zijn getrouwheid laten blijken!!!

Pagina 1 van 5 12345
<