Klik hier voor de Nieuwsbrief van Corrie november 2017


Kinderhuis Rafael, Mozambique

 
Corrie Ockhuysen

God handelt op wonderbaarlijke wijze.
Jaren geleden, in Amsterdam hoorde Corrie Gods stem, die haar zei dat zij Portugees moest gaan leren. Zij had toen nog geen idee waar ze later terecht zou gaan komen!

Via een kinderhuis in Brazilië met kinderen met AIDS, waar ze als groepsleider werkte, riep God haar naar Mozambique, waar ook Portugees gesproken wordt. In 2000 heeft Corrie in Amsterdam een ontmoeting gehad met Heidi Baker en is zij later zelf gestart met een kleinschalig project, waarbij zij een paar kinderen met AIDS opving in haar huis. Dit is uitgegroeid tot een nieuw centrum van Iris Ministries, waar nu ruim 40 kinderen wonen.
Corrie heeft HBO Jeugdwelzijnszorg gevolgd.
Het is haar visie met de lokale bevolking te werken.
Als zij nu door Maputo, de hoofdstad van Mozambique loopt, hoor je steeds: “Mamma Corrie, mamma Corrie! ” Zo heeft Corrie meer kinderen onder haar hoede gekregen dan dat zij zelf ooit had durven dromen.
Corrie heeft ook een hart voor evangelisatie. Ze stimuleert de kinderen van het kinderhuis om op outreach te gaan.

Iris Ministries is een internationale zendingsorganisatie, onder leiding van Rolland en Heidi Baker. In heel Mozambique zijn onder hun leiding kindercentra, kerken, Bijbelscholen, klinieken, scholen etc, gestart.
Het kinderhuis in Matolo Rio, waar Corrie de leiding heeft, biedt een thuis voor weeskinderen en kinderen die op een andere manier een traumatische achtergrond hebben. Een groot deel van de kinderen heeft AIDS of is HIV-positief. Door de dagelijkse zorg en de hulp van het lokale ziekenhuis is de ziekte goed onder controle en kunnen de kinderen zich verder ontwikkelen.
 

De kinderen

In het kinderhuis wonen kinderen van verschillende leeftijden van 0 tot 18 jaar. Elk kind heeft 1 speciale groepsleider, die extra aandacht geeft aan dit kind.
De kinderen gaan in de omgeving naar school. Als ze op het terrein van het kinderhuis zijn hebben ze genoeg veilige speelruimte.
Omdat een groot percentage AIDS heeft of HIV-positief is moeten deze kinderen regelmatig naar het ziekenhuis voor controle en behandeling. Corrie deelt iedere dag dozen medicatie uit. Door deze medicatie (AIDSremmers) is de levensverwachting van de kinderen aanzienlijk vergroot.
Je zou je kunnen voorstellen dat de kinderen er droevig uitzien, maar als je daar bent vallen de blije gezichten je op. Het is duidelijk dat God zijn genezend werk heeft gedaan in de harten van deze kinderen.
 

De kleuterschool

Op het terrein van Rafael staat een kerk, waarin elke ochtend door de week kleuterschool wordt gehouden. Hier kunnen ook de kinderen uit de buurt naar toe. Zo krijgen de kinderen een voorsprong voor de basisschool en horen ze over Jezus.
 

De kerken

Behalve de kerk die op het terrein van het kinderhuis staat, zijn er nog 2 kleine kerken gesticht in de omgeving. Een kerkdienst daar is een belevenis op zich door de eenvoud en de vrolijkheid waarin de diensten gehouden worden. Het is absoluut geen statisch gebeuren, zo wordt er veel gedanst! De kerken worden geleid door pastors die door Iris Ministries zijn opgeleid. Er wordt veel geëvangeliseerd, waarbij behalve de volwassenen ook de kinderen van het kinderhuis betrokken zijn.
 

Sponsors en giften

Het kinderhuis draait volledig op giften.
Het is mogelijk om een van deze kostbare kinderen te sponsoren. Dat kost €40,- per maand.
Er kan ook een van de ruim 20 groepsleiders gesponsord worden. Dat kost €50,- per maand.
Natuurlijk zijn andere maandelijkse of losse giften van harte welkom. De prijzen in Mozambique zijn nu bijna even hoog als die in Nederland, dus reken maar uit met ruim 40 kinderen en alle medewerkers.
De giften kunnen worden overgemaakt op NL32INGB0004978745, ten name van Gods Embassy Amsterdam, onder vermelding van Corrie Ockhuysen, kinderhuis Mozambique.
 

Gebed

In elke even week wordt er in de gebedsruimte van Dominion Centre met een groepje  gebeden voor Corrie, de kinderen en voor Mozambique.
We bidden dan ook voor de andere zendelingen vanuit Gods Embassy.
Er is altijd actuele informatie aanwezig.
We beginnen om 19.30 uur en bidden tot 21.30 uur.
Je bent van harte welkom om mee te bidden voor dit bijzondere werk!
 

Op bezoek

We proberen eens in de 2 jaar jaar met een groep mensen naar Mozambique te gaan, om Corrie te bemoedigen en te ondersteunen. Degenen die zo’n reis hebben gemaakt werden ook zelf bemoedigd en hebben een beter beeld van hoe het kinderhuis reilt en zeilt.
De kinderen vinden het geweldig leuk als je komt!
 

Wensen

Corrie zou graag een meisjeshuis willen laten bouwen voor de tienermeisjes, zodat die een plek voor zichzelf hebben met een hun eigen groepsleiders en meer concentratie kunnen hebben voor hun huiswerk.

Corrie wil ook graag een gastenverblijf laten bouwen en een arbeidstrainingscentrum voor de oudere kinderen.
Zo breidt het project zich steeds meer uit en kunnen de kinderen tot hun bestemming komen.
 

Kort persoonlijk stukje van Corry

 

We hebben een nieuw, piepklein babytje, Mateus. Geboren op 8 december maar werd gevonden in een plastic zak bij de vuilnis.... Na een paar weken in het ziekenhuis kwam hij bij ons op tweede Kerstdag. Ik vond het echt een cadeautje van God. Toen we baden voor hem, kwam de naam Mateus in m'n gedachten, en later vertelde iemand me dat dat betekent: geschenk van God, leuk he. We weten  nog niet of hij Aids heeft, op dit moment is wel Hiv+.Leuk filmpje op locatie


 
<